Laddningspunkter 2018-2

Laddningspunkter 2018-2

2020-12-14 till 2026-12-13
avtalskort.laddningspunkter2018_450x300.jpg
Läs avtalskortet här (PDF-dokument, 146 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om DIS:et

Målet är att det dynamiska inköpssystemet (DIS) ska innehålla ett utbud av laddningspunkter med kringliggande tjänster som kan tillgodose de flesta behoven från normalladdning till snabbladdning. Detta för att ni både ska kunna planera för era kommande behov av laddningspunkter och komplettera befintlig laddinfrastruktur.

De upphandlande myndigheter som kan använda DIS:et befinner sig i olika skeden av elektrifieringen av sin fordonsflotta och kommer därför att ha behov av olika produkter och tjänster under DIS:ets giltighetstid. Underlaget ger möjlighet för upphandlande myndigheter att precisera och anpassa vissa krav utifrån egna förutsättningar och mål.

Genom DIS:et får ni stöd både inför och under hela upphandlingsprocessen. Samtliga leverantörer i DIS:et uppfyller kvalificeringskrav enligt ESPD, krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kvalitets- och miljöarbete.

Stöddokumenten som tagits fram ger stöd när ni gör era egna specifika upphandlingar inom DIS:et. Utöver en vägledning inför upphandling finns bland annat en grundläggande checklista som innehåller information om teknik, terminologi osv. och som beskriver vad ni behöver tänka på och vilka förberedelser som behövs innan laddningspunkter kan installeras.

DIS:et omfattar

Kategori 1 – Helhetslösning AC-laddning

Kategorin avser en helhetslösning, dvs. allt som rör AC-laddning av fordon, från installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. I denna kategori ingår hårdvara samt alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten.

Kategori 2 – Helhetslösning DC-laddning

Kategorin avser en helhetslösning, dvs. allt som rör DC-laddning av fordon, från installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. I denna kategori ingår hårdvara samt alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten.

Delområde 3 – Helhetslösning AC- och DC-laddning

Kategorin avser en helhetslösning, dvs. allt som rör både AC- och DC-laddning av fordon, från installation till drift, underhåll, betallösning och uppföljning. I denna kategori ingår hårdvara samt alla relevanta tjänster som är kopplade till laddningspunkten.

Delområde 4 – AC-laddare

Denna kategori avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I denna kategori är det möjligt att enbart upphandla AC-laddare utan tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för den upphandlande myndighet som vill komplettera en befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.

Kategori 5 - DC-laddare

Denna kategori avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I denna kategori är det möjligt att enbart upphandla DC-laddare utan tillhörande tjänster. Detta kan vara aktuellt för den upphandlande myndighet som vill komplettera en befintlig laddinfrastruktur eller enbart ha hårdvaran på plats.

Kategori 6 - Tjänster

Kategorin avser möjlighet att enbart upphandla delar av en större helhetslösning. I denna kategori är det möjligt att enbart upphandla tjänster kopplade till laddningspunkten. En tjänst kan exempelvis avse drift, underhåll, identifiering av vem som laddar, betallösning, lastbalansering eller service och kundsupport.

Vilka leverantörer som för tillfället är anslutna framgår i den gråa rutan här på sidan.

Så går en upphandling till

Upphandling genomförs genom inköpscentralen i upphandlande myndighets namn, läs mer om detta i dokumentet Anvisning vid upphandling. Kontakta oss på dis@adda.se så återkommer vi så fort vi kan.

Alla dokument och mallar som ni behöver finns under fliken Stöddokument.

DIS:et är öppet och fritt så leverantörer kan ansluta sig löpande. En uppdaterad information om vilka leverantörer som är kvalificerade i DIS:et finns på sidan under rubrik ”Kvalificerade leverantörer”.

Leverantörer

Ansök till Laddningspunkter 2018-2 DIS här.

Kvalificerade leverantörer

 • Bravida Sverige AB (Kategori 6)
 • BLISAB Elteknik AB (kategori 4)
 • Svensk Fordonsladdning AB (samtliga kategorier)
 • CTEK Sweden AB (kategori 1 och 4)

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Börja gärna med ett läsa igenom Anvisning vid upphandling samt Bilaga 1 – Stöd inför etablering av laddningspunkter innan du fyller i dokumenten. Fyll sedan i kravspecifikationen (någon av bilagorna 5a-5f) för den kategori som du vill använda dig av.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Genomförande av upphandling i DIS

  Inköpscentralen genomför sedan upphandlingen.

Stöddokument

Bilagor

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Skrivet om avtalet