Skapa inloggning till urvalsdatabas Sociala tjänster

Här skapar du inlogg till urvalsdatabasen för Sociala tjänster.

Gör såhär för att komma igång med urvalsdatabasen

Urvalsdatabasen är ett tekniskt stöd för att hitta rätt verksamhet utifrån individens behov och önskemål. Databasen innehåller information om följande ramavtal:

För att använda urvalsdatabasen krävs inlogg.

Har inlogg sedan tidigare – tillägg av fler ramavtal

Du som har inlogg behöver inte skapa ett nytt när din kommun anmäler sig till fler ramavtal.

  1. Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet som du vill använda och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
  2. När avropsanmälan är gjord kan du logga in i urvalsdatabasen och söka fram det ramavtal du vill placera utifrån. Räkna med en handläggningstid på några dagar innan du får behörighet i databasen till nytt ramavtal.

Skapa inlogg - Steg för steg

  1. Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet som du vill använda och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
  2. Skapa inloggning genom att fylla i formuläret nedan. Bekräftelse om att ditt inloggningskonto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.
  • Endast funktionsbrevlåda ska anges som e-postadress, till exempel info@kommun.se. Mailadressen kommer att användas när vi skickar bekräftelse på inloggningsuppgifter och återställning av glömt lösenord.
  • Max 5 inloggningar per kommun. Inloggningsuppgifterna ska kunna delas med all personal inom samma enhet på kommunen. Om fler enheter ska använda urvalsdatabasen kan flera inlogg skapas. Det betyder att inloggningsuppgifterna inte ska vara personliga utan ska kunna användas av flera personer.