Skapa inloggning till urvalsdatabas HVB Barn och unga och Stödboende

Här skapar du inlogg till urvalsdatabasen för HVB Barn och unga samt för Stödboende.

Gör så här för att komma igång med urvalsdatabasen

Observera att du måste ange en funktionsbrevlåda som e-postadress, till exempel info@kommun.se. Mailadressen kommer att användas när vi skickar bekräftelse på inloggningsuppgifter och återställning av glömt lösenord.

Varje kommun kan ha max 5 inloggningar. Inloggningsuppgifterna ska kunna delas med all personal inom samma enhet på kommunen. Om fler enheter ska använda urvalsdatabasen kan flera inlogg skapas. Det betyder att inloggningsuppgifterna inte ska vara personliga utan ska kunna användas av flera personer.

De kommuner som är avropsanmälda på både ramavtalet för HVB Barn och unga och Stödboende kan använda samma inlogg för att komma åt information om utförarna på båda ramavtalen.

  • Försäkra dig om att din kommun har rätt att använda ramavtalet och har gjort en så kallad avropsanmälan. Kontakta din kommuns avdelning för upphandling/inköp om du är osäker.
  • Skapa inloggning genom att fylla i formuläret nedan. Bekräftelse om att ditt inloggningskonto är skapat skickas inom några dagar till den funktionsbrevlåda du uppger i formuläret.

Har du frågor?

Kontakta Inköpscentralens kundsupport på telefon 08 525 029 96 eller inkopscentralen@adda.se

Urvalsdatabas för HVB Barn och unga och Stödboende