Adda

Måste leverantörerna svara på avrop för att upprätthålla konkurrensen?

Leverantörerna måsta svara på avrop. Svaret kan dock vara att anbud inte kommer att lämnas och sedan en anledning till det. Men svar måste ges för att ge er information.