Adda

Finns det en mall för avropsavtal?

Ja, under ramavtalets sida: Stöddokument och ”Mall Kontrakt”.