Adda

Kan störningsjouren även ta emot samtal när vår egen växel är stängd?

Störningsärenden inkommer till leverantören via telefon från boenden. Tjänsten behöver inte ha koppling till beställarens växeln. Leverantören ska agera enligt åtgärd/instruktion som är överenskommen med beställaren, vanligtvis genom att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m.

Störningsjouren ersätter inte er växel och tar inte emot generella telefonsamtal när er växel är stängd pga. lunch, verksamhetsplanering eller halvdagar m.m.