Adda

Måste man använda avropsmallarna?

Avropsvägledningen och mallarna måste inte användas av beställaren, utan ska ses som förslag. Beställare som har rätt att avropa från ramavtalet, är fria att utforma avrop hur beställaren vill och så länge dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Avropsprocessen blir dock mer effektivt ju mer beställaren håller sig till de stöddokument som finns.