Adda

Avropstid – Hur lång tid ska avropet ligga ute?

UM sätter själva avropstid. I ramavtalet (FFU 1.3.2 Avropsförfrågan) stå det; I avropsförfrågan ska en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar anges. Denna tidsfrist fastställs med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar.