Adda

Kontraktstid - Hur lång får kontraktstiden vara?

Ramavtalet reglerar inte kontraktstiden. Kontraktens längd avgörs av respektive upphandlande myndighet via den förnyade konkurrensutsättningen.