Adda

När är tjänsten färdigutvecklad från leverantör?

När ramavtalet är tecknat levererar leverantörerna en molntjänst baserad på de krav som ställts i upphandlingen (gemensamma krav som ni har varit med och tagit fram, exempelvis på pilotkommunsmöten). Ni gör sedan ett detaljerat avrop där ni preciserar era egna krav och leverantörerna svarar med ett mer exakt pris och tidsåtgång. Ni väljer leverantör och skriver kontrakt.