Adda

Prismodell - Hur kan den se ut?

Läs mer om prismodeller och hur man kan begära in priser, hur man kan vikta dem med mera i vägledningsdokumentet Vägledning - priser och utvärdering.