Adda

Utvärdering - Hur kan vi utvärdera avropssvaren?

I avropsarbetet behöver upphandlande myndighet bestämma hur utvärderingen av avropssvaren ska gå till. Den upphandlande myndigheten kan antingen välja att tilldela den leverantör som offererar lägst pris (utvärderingsgrund Pris) eller den leverantör som kan erbjuda det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet (utvärderingsmodell Bästa förhållande mellan pris och kvalitet). Läs mer om utvärdering och exempel på mervärden i vägledningsdokumentet Vägledning - priser och utvärdering.