Adda

Vad kommer det att kosta?

I dagsläget är det svårt att säga exakt hur stor kostnaden blir för varje kommun. Det kommer att variera beroende förutsättningar och behov. Men dessa huvudkostnader kommer tjänsten att medföra:

  • Kostnader för tjänsten (motsvarande månadskostnad/licenskostnader)
  • Kostnader för avrop (kartläggning, kravanalys m.m.)
  • Kostnader för etablering (konfiguration och integration)
  • Kostnader för förvaltning
  • Det kan även tillkomma kostnader för full funktionalitet enligt specifikt behov