Adda

Vem kommer att äga produkten/tjänsten?

I Upphandlingen har under lång tid omfattat molntjänster, dvs vi ställer krav på molntjänster och inte på lösningar som installeras och driftas i er egen miljö. Det är leverantören som äger den underliggande programvaran och tekniken, och ni, kommuner, har möjlighet att få detta levererat till er som en tjänst av leverantören.