Adda

Vilken nytta ger Boknings- och bidragslösningen?

Nyttan är i alla avseenden densamma som identifierades i den verksamhets- och behovsanalys som genomfördes 2015. Det ska bli enklare för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler och söka bidrag. För kommunerna ska handläggningen bli effektivare.

Öppnare tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i beslutsprocessen kring bokning och bidrag.