Adda

Hur vet Inköpscentralen vilka produkter som ska köpas in?

Inköpscentralen köper sådan skyddsutrustning, desinfektionsmedel m.m. som kommunernas omsorgsverksamheter behöver enligt lista och kravspecifikationen som länsstyrelsernas samordningskansli sammanställer tillsammans med kommunerna.