Adda

När kan man börja beställa bristvaror?

Webbutiken öppnar tidigast i slutet på maj 2020.