Adda

Vad gäller för privata verksamheter som kommunen inte har avtal med?

Oavsett hur kommunerna har valt att lösa sin omvårdnad, i privat eller egen regi, så ska material kunna beställas. Dock behöver viss kontroll ske, därav ett initialt kommunalt godkännande av de privata verksamheter som får beställa i webbutiken. De privata verksamheter som blivit godkända får egna inloggningsuppgifter av OneMed och gör därefter sina egna beställningar och blir fakturerade för dessa.