Adda

Vår kommun har ett eget avtal med OneMed. Hur gör jag?

Vårt tillfälliga ramavtal ska användas om en kommun inte kan täcka sitt ökade behov av skyddsutrustning och desinfektionsmedel genom befintliga ramavtal. Det tillfälliga ramavtalet ska inte ”konkurrera” med befintliga avtal som OneMed kan ha direkt med er kommun, utan användas om ni inte lyckas få leverans enligt era egna avtal.