Adda

Varför har ni bara en leverantör och inte fler?

Vi har flera leverantörer, men bara en grossist. Vi söker eller ’sourcar’ leverantörer själva och tillsammans med OneMed, regionerna och andra parter som till exempel Socialstyrelsen, FMV och Försvarsmakten. Tillsammans kan vi samordna behov och lägga de större ordrar som krävs på världsmarknaden för just dessa sex produktgrupper som har mycket stor global efterfrågan. För att minimera störningen av andra pågående avtal så är ramavtalet begränsat till dessa sex produkter.