Adda

Hur ska man beräkna värdet på avropet för att avgöra om man ska använda sig av rangordning eller förnyad konkurrensutsättning vid avrop från delområde 1?

En planerad anskaffning av en viss mängd varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling. Detta innebär inget generellt förbud mot att dela upp upphandlingar, men utgångspunkten är att upphandlingar som har ett naturligt samband inte bör delas upp i olika kontrakt. Förutsebar anskaffning av dryckesautomater ska således ingå i beräkningen för avropet, enligt 3 kap. 5§ LOU.

Det är alltså det förutsebara behovet som styr – inte det enskilda avropet. Att dela upp avropen på flera tillfällen i syfte att komma under gränsen och på så sätt kunna avropa genom rangordning är inte tillåtet. Om behoven uppstår successivt (t ex p.g.a. oförutsedda händelser) kan man dock bli tvungen att avropa i efterhand.