Adda

Hur ska smaktest gå till?

I avropsförfrågan ska UM/UE ange maximalt 10 olika "testkoppar" (varianter) av kaffe, te, choklad inklusive eventuella ingredienser som ska prövas.

Provsmakningen genomförs av en testgrupp som utses av respektive UM/UE. Provsmakningen ska genomföras anonymt, det vill säga att testgruppen inte ska veta från vilken anbudsgivare det kaffe man provsmakar kommer från. För att provsmakningen ska kunna genomföras anonymt får ingen märkning, logotyp eller liknande förekomma på automaten, personalens kläder, accessoarer eller dylikt.

Smaken på varje testkopp kommer att poängsättas genom att varje medlem i testgruppen poängsätter varje enskild testkopp mellan 1-5 poäng.

Efter provsmakningen kommer en genomsnittspoäng att räknas ut för respektive testkopp. Slutligen adderas samtliga genomsnittspoäng till en total utvärderingspoäng per anbudsgivare.

Genomsnittspoängen för varje testkopp avrundas till närmaste tiondels poäng. Testkopp med en genomsnittspoäng under 3,0 poäng kommer att erhålla en slutpoäng på noll (0) poäng. Kaffe med en medelpoäng lika med eller över tre (3) poäng kommer erhålla en slutlig smakpoäng som är densamma som medelpoängen.

Anbudsgivaren ska ges möjlighet att minst 5 timmar innan provsmakningen ställa upp och koppla in efterfrågad kaffeautomat.