Adda

Vad gör man om en leverantör inte kan leverera vid avrop genom förfarandet rangordning?

Om leverantören som är rangordnad som nummer ett inte kan leverera, t.ex. på grund av kapacitetsbrist, ska leverantör rangordnad som nummer två tillfrågas, osv.