Adda

Hur långa kan kontrakten vara?

Kontraktens längd avgörs av respektive upphandlande myndighet via den förnyade konkurrensutsättningen.