Adda

Hur länge löper ramavtalet?

Ramavtalet löper på två (2) år, med option på förlängning i 1 + 1 år.