Adda

Måste man använda de mallar som finns på hemsidan?

Nej, att använda mallar är frivilligt och är framtagna för att underlätta för UM i sitt avropsarbete.