Adda

Taktimpriser, är det inklusive eller exklusive resor, OB etc?

Ersättning för resor, boende, jour, övertid, beredskap och/eller obekväm arbetstid samt ersättning för beordrad resa hanteras inom ramen för respektive avrop och ersätts särskilt utöver angivna takpriser. Således inkluderas inte denna ersättning i de takpriser som lämnats i anbuden.