Adda

Taktimpriser, vad är det?

De priser för konsulttjänster som ramavtalsleverantörerna offererade i upphandlingen är takpriser. Det innebär att priserna utgör tak för vad anbudsgivaren har rätt att offerera i samband med förnyad konkurrensutsättning. Lägre priser än takpriserna får offereras i den förnyade konkurrensutsättningen.