Adda

Utbildning av e-arkivslösningen – kan man avropa det?

Ja, i sitt avrop inom AO2 kan man precisera sitt behov av utbildning och be leverantörerna att inkomma med pris på detta.