Adda

Vad skiljer ramavtal 2016 från ramavtal 2013?

Ramavtal 2016 skiljer sig från sin föregångare på ett antal områden, samtidigt som grundfunktionaliteten i stort är densamma. Kort kan vi sammanfatta skillnader och likheter enligt nedan:

 • Ramavtal 2016 är uppdelat i tre anbudsområden som kan avropas oberoende av varandra;
  • Anskaffningstjänster - hjälp med behovsanalys och eventuellt avrop,
  • E-arkivslösning med tillhörande tjänster - omfattar tekniska lösningar och konsulttjänster för att implementera och vidareutveckla ett e-arkiv, samt det sista anbudsområdet
  • E-arkivstjänster - omfattar tekniska verktyg och konsulttjänster för att identifiera och extrahera information från verksamhetssystem och överföra till e-arkiv
 • Ramavtal 2016 ger möjlighet att i samband med införande av e-arkiv eller separat, avropa konsulttjänster för att extrahera och överföra information från verksamhetssystem till e-arkiv.
 • Alla leverantörer erbjuder lösningarna som en molntjänst OCH som enskilda komponenter för installation i UMs egen miljö, helt enligt UMs önskemål. Det betyder bland annat att UM inte behöver välja om avrop ska ske "som tjänst" eller "som produkt", så som ramavtal 2013 var uppbyggt.
 • Kraven på informationssäkerhet, i synnerhet kopplade till dataskyddsförordningen, är fördjupade
 • Definitionen på e-arkiv har justerats något, men grundfunktionaliteten är fortfarande i stort sett densamma som i ramavtal 2013.
 • Kraven är mer detaljerade än i upphandlingen av ramavtal 2013 vilket förhoppningsvis ger mer stöd vid precisering