Adda

Varför heter det ramavtal 2016 när avtalet tecknas 2019? Blir avtalstiden kortare?

Annonseringen av att ett nytt ramavtal skulle upphandlas skedde 2016, därav namnet. Det påverkar inte ramavtalstiden, den beräknas från det datum då ramavtalet tecknades. Anbudsområde 1 tecknades i maj 2018 och anbudsområde 2 och 3 i februari 2019.