Adda

Vilka däck ingår i ramavtalet och vilket pris ska vi betala?

Ramavtalsleverantörerna är skyldiga att lämna offererade rabattsatser per kategori av däck på de produkter de offererat i sitt anbud. Dvs. de produkter som finns i prisbilagan samt de produkter som finns i de bruttoprislistor de bifogat sitt anbud. Eventuellt övrigt sortiment som ramavtalsleverantören har omfattas inte av ramavtalet och köp av dessa blir då ett köp utanför ramavtal.

Upphandlande myndighet kan välja att inte köpa vissa kategorier på ramavtalet och upphandla dessa själva, t.ex. däck till bussar, så kallat överlappande avtal. Viktigt för upphandlande myndighet blir då att se till att inte köpa den eller de överlappande kategorierna på båda avtalen utan hålla sig till att köpa just den kategorin på ett av dem.