Adda

Kommer vi att få chansen till en ny telefonkonferens?

Ja, det kommer att anordnas ett telefonmöte när vi har allt igång igen, vi går ut med information via webbsidan och e-mail så fort vi vet när.