Adda

Hur många titlar omfattar utbudet? Och hur hanteras nya titlar?

Det utbud som OverDrive idag erbjuder är på ca 27 000 titlar. Vid upphandlingen krävde vi att anbudsgivare skulle ha ett grundutbud som svarar mot vissa uppställda kriterier. Samtidigt ställde vi krav på att ramavtalsleverantören under avtalsperioden skulle arbeta aktivt för att utöka sitt utbud under avtalsperioden, vilket också sker i nuläget.