Adda

Varför är det inte möjligt att ha två leverantörer på ramavtalet för E-litteratur 2017?

Vår målsättning har hela tiden varit att få till stånd en så välfungerande marknad för Sveriges bibliotek och alla boklyssnare som möjligt. Ett av syftena med upphandlingen var att öppna upp för flera anbudsgivare som kunde vara attraktiva för biblioteken, samtidigt som ramavtalet skulle vara användarvänligt för biblioteken. Konkurrens är alltid bra för en positiv utveckling. Just nu har det påbörjats en förändring av den svenska marknaden för utlåning av e-litteratur som kommer att vara värdefull för de inblandade parterna på sikt.