Adda

Varför finns det bara en prismodell?

Vi var öppna för nya förslag under upphandlingens förstudie och letade efter bra exempel på prismodeller men hittade ingen bättre än den nuvarande. När vi skickade ut den externa remissen hade vi flera nivåer av prissättning i förslaget på prismodell. Vårt förslag sades nej till och därför gick vi tillbaka till den trappstegsmodell som SKR tidigare hade i sin överenskommelse med några förlag.