Adda

Är det möjligt att upphandla en förskola som passar i alla kommuner med olika förutsättningar och behov när det gäller tomter, klimat och pedagogiska inriktningar?

Tanken är att kunna erbjuda stor flexibilitet. Förskolebyggnaderna kommer att kunna anpassas för olika förutsättningar och uppfylla höga miljö- och kvalitetskrav. Det kommer även att vara möjligt att utforma lokalerna efter pedagogiska önskemål. Dessa förskolebyggnader kommer dock inte att vara optimala ur alla aspekter men vår förhoppning är att de i många fall ska vara ett mycket bra alternativ.