Adda

Har man tagit hänsyn till pedagogiska krav och har förskolepersonal lämnat önskemål?

Det är mycket viktigt att lokalerna är anpassade till verksamheten. Vi har också lagt stor vikt vid att arbetsmiljön i lokalerna blir bra. Förskolepersonal är med i vår referensgrupp för upphandlingen.