Adda

Hur kan förskolorna komma att se ut?

Upphandlingen avser permanenta förskolor av god kvalitet. Byggnaderna kan ha olika grader av prefabricering men avsikten är att byggnaderna ska vara estetiskt tilltalande och möjliga att placera in i många olika miljöer.