Adda

Hur många förskolor kan det bli fråga om?

SKR:s ekonomirapport lyfter fram att det behövs ca 750 nya förskolor de närmaste fem åren. Den bilden bekräftas av den enkät vi genomfört inför denna upphandling. Detta ramavtal är bara en av flera vägar till nya förskolor för Sveriges kommuner. Uppskattningsvis kanske ca 10-20% av dessa förskolor kommer att köpas på detta ramavtal.