Adda

Hur mycket energi förbrukar förskolorna?

Vi har ställt krav på ett värmeförlusttal på 17 till 19 W/m2, Atemp, beroende på våningsantal. Det motsvarar ett primärenergital enligt BBR 25 på ungefär 60 respektive 65 utan geografisk justering.