Adda

Hur stor flexibilitet kommer det att finnas i utformningen av byggnaderna?

Det kommer att vara möjligt att anpassa sin förskola avseende olika behov som exempelvis storlek, våningsantal, fasadlösningar och taktyper. Vi kommer inte i upphandlingen att detaljprojektera förskolorna utan leverantörerna får i sina anbud redovisa olika lösningar utifrån våra grundkrav.