Adda

Hur stora barngrupper planeras förskolorna för?

Byggnaderna kommer kunna anpassas efter önskad storlek och medge olika stora barngrupper beroende på hur verksamheten bedrivs.