Adda

Kommer byggnaderna att vara permanenta eller kommer de att kunna flyttas för t.ex. tillfällig placering?

Ramavtalet avser permanenta byggnader. Inköpscentralen upphandlar även ett annat ramavtal, Hyresmoduler 2018, som bland annat inkluderar förskolor som kan hyras för en begränsad tid.