Adda

Kommer förskolorna att vara miljöanpassade?

Miljö och hälsa är mycket viktiga parametrar i vår upphandling. Vi planerar att följa upphandlingsföreskrifterna för en giftfri förskola med god miljö för barn och personal.