Adda

När är upphandlingen klar?

Det färdiga ramavtalet beräknas vara klart för avrop i februari 2020, förutsatt att upphandlingen inte blir föremål för överprövning.