Adda

Vad kommer att ingå i ramavtalet?

Ramavtalet kommer att omfatta själva förskolebyggnaden inklusive grundläggning. Det ska vara möjligt att även avropa förberedande markarbeten samt även färdigställande av gård om så önskas. Lös inredning och utrustning ingår inte i denna upphandling men Inköpscentralen har redan ramavtal på inredning och lekutrustning som kan användas.