Adda

De aktörer som vunnit i region B (Jämtland/Västernorrland) finns inte representerade i Östersund, eventuellt med underleverantörer. Kan man ställa krav på lokal närvaro?

Nej, ett sådan krav skulle strida mot de grundläggande principerna (principen om icke-diskriminering). Leverantörer från andra orter ska behandlas på samma sätt som leverantörer från den egna kommunen.