Adda

Finns det möjlighet att avropa Dataskyddsombud, GDPR uppdraget?

Det är absolut möjligt. Som rollen är beskriven av Datainspektionen ryms den inom kompetensområdet Informationssäkerhet. Förslagsvis formulerar ni en ny roll (”Dataskyddsombud”) och avropar sedan den genom en förnyad konkurrensutsättning.