Adda

Hur gör man om man har behov av kompetens mot en viss produkt?

I många fall behöver den avropande myndigheten precisera den kompetens som efterfrågas, t.ex. en tekniker som kan SQL server.