Adda

Kan man använda avtalet för löpande underhållsarbete för ex 3 kritiska system och köpa 1 plus 1 plus 1 år? Tänker konsult insatser på ex. SQL, Exchange.

Ja, löpande underhållstjänster kan man absolut avropa. Tänk dock på att avtalet bör utgöra ett kontrakt i upphandlingsrättslig mening, dvs det övervägande behovet behöver vara fastställt.

Till exempel genom att avropa en timbank på 1 600 timmar, med option på ytterligare 480 + 480 timmar.